Pajari-päivä 12.12.2023

Kalevan lukiolla järjestettiin 12.12.2023 perinteinen talvisodan Tolvajärven taistelujen muistoksi vietettävä Pajari-päivä. Tapahtuman toimeenpanijoina olivat Pajarin Poikien Perinneyhdistys (PPPY) ja Pirkanmaan aluetoimisto. Toista kertaa juhla oli myös nyt 30-vuotista toimintaansa juhlineen Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Hämeen maanpuolustuspiirin vuosipäivä.

Tilaisuus oli samalla kaksinkertaisen Mannerheim-ristin ritarin, kenraalimajuri Aaro Pajarin johtamien joukkojen perinteiden pirkanmaalaisten vaalijoiden perinnepäivä. Tampereen maakuntakomppania muistaa 18. Jalkaväkirykmenttiä ja Tolvajärven taisteluita ja Pirkanmaan maakuntakomppania JR 27:a ja Hopeasalmen taisteluita. – Mukana oli kolmatta kertaa myös Satakunnan lennoston Suojauskomppania.

Päivä alkoi kunnianosoituksilla Kalevankaan hautausmaan Sanakariristillä ja Pajarin muistomerkillä. Kalevan lukion pääjuhlassa oli PPPY:n puheenjohtajan Kalervo Sipin tervetulotoivotuksen jälkeen kunkin osallistujatahon tervehdys ja palkitsemiset.

Seremonia Aaro Pajarin muistomerkillä – seppeleen laskijoina Jarmo Talasrinne, Kalervo Sipi ja Helena Turpeinen

Sipi totesi avaussanoissaan mm: – ”Venäjän brutaalit sotatoimet Ukrainassa on täydestä syystä moneen kertaan tuomittu kansainvälisen politiikan näyttämöillä. Niin on myös tehnyt Suomi – johdonmukaisesti ja päättäväisesti.

Puheenjohtajan avaus

Jos Venäjä uskoi massiivisen uhan panevan Ukrainan nopeasti polvilleen, se teki pahan virhearvion. Väistämättä mieleen nousee samankaltaisuus talvisotamme kanssa, kun Neuvostoliitto oletti marssivansa Helsinkiin kahdessa viikossa. Autoritaarisesti hallitun maan johtajat, Stalin ja Putin, eivät osanneet tunnistaa sitä oleellista tekijää, että vapaassa maassa yksilöillä on tahtoa ja vakaumusta ja, että yhdessä toimiva kansa on valtava voima.

Virhearvio oli myös luulla, että eurooppalainen tai läntinen myötätunto ukrainalaisia kohtaan olisi ohimenevää. Lännen tuki on Ukrainan puolustustaistelun onnistumisen kannalta jatkuvasti ensiarvoisen tärkeää. — Valitettavasti me olemme lähipäivinä saaneet surullisia viestejä länsiavusta! Jatkoarvioita tehtäessä on pidettävä mielessä se, että Ukrainan sodan lopputuloksella on paljon laajemmat vaikutukset kuin Venäjän ja Ukrainan välisten asioiden ratkaisu.

Suomi on tukenut Ukrainaa merkittävästi ja monipuolisesti puolustusmateriaalilla ja osallistumalla ukrainalaisten koulutukseen. — Apupaketeissamme on otettu huomioon sekä Ukrainan tarpeita että omien puolustusvoimiemme resurssit. Etusijalla arviota tehtäessä ovat tietysti koko ajan Suomen maanpuolustuksen tarpeet. 

Sodan nopeaa loppua ei ole näkyvissä ja alkava talvi tulee vaikuttamaan kummankin osapuolen mahdollisuuksiin operoida. Ukrainalaisten kärsimysten päättämiseksi rauhastakin on uskallettava puhua. Joka ikinen päivä, jonka sota Ukrainassa jatkuu, kasvattaa sen lohdutonta ja epäinhimillistä hintaa. Ihmisiä tapetaan, siviilien kärsimys kasvaa. Korvaamatonta aineellista ja aineetonta tuhoa syntyy.”

Sipi totesi Pajari-päivää vietettävän ensimmäistä kertaa Nato-maassa ja jatkoi – ”Nato-jäsenyys vahvistaa kansainvälistä asemaamme ja liikkumatilaamme. Meille sotilaille on selvää, että Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle rakentuu oman alueemme turvaamisen ja puolustamisen varaan. Jatkossakin Suomi kantaa pääasiallisen vastuun oman maansa puolustamisesta, mutta se tapahtuu nyt osana puolustusliittoa.”

Puheenjohtaja valotti myös yhdistyksen ensi vuotta kertoen – ”Avaamme 16. lokakuuta Asikkalassa juhlanäyttelyn kahden asikkalalaissyntyisen Mannerheim-ristin ritarin – Aaro Pajarin ja Kalervo Loimun – kunniaksi ja järjestämme yhdessä sikäläisten kanssa maanpuolustusjuhlan tällä teemalla.

Ensi vuonna suunnittelimme tehdä retken Itä-Viroon Peipsjärvelle ja Narva-joelle. Mutta, tilanne myös Viron-Venäjän rajalla on jännittynyt ja sen rauhoittumista ei kukaan osaa ennustaa. Näin ollen päätimme suunnata matkamme toukokuun viimeisellä viikolla Ruotsin Gotlantiin ja Öölantiin.”

Pirkanmaan aluetoimiston puolesta esiintyi sen päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen. Yhtenä palkitsemisen muotona hän luovutti maakuntakomppanioiden ansioituneille ”Pajarin Nyrkki” -nimiset muistoesineet. Tuon perinnevälineen mottona on: ”Jos meillä ei ole muuta käsissämme kuin kivi, puolustamme sillä maatamme asiattomia tunkeilijoita vastaan.” – Komppanioiden päälliköt palkitsivat alaisiaan perinnepuukoilla.

Pajarin Nyrkillä palkitut ja palkitsijat

Satakunnan lennoston edustaja palkitsi lennoston toimintaa luodanneen tervehdyksen jälkeen Suojauskomppanian vuoden aikana ansioituneita komentajan mitalilla ja komppanian perinnepuukoilla.

MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola palkitsi tervehdyssanojensa ja piirin toimintaa käsitelleen esityksensä jälkeen MPK:n ansioituneita sitoutuneita. Heitä olikin taas runsaasti!

Ekonomi, sotahistorioitsija Tuomo Juntunen piti juhlassa tapansa mukaan perusteellisen ja mielenkiintoisen esitelmän Pajarin johtajuudesta, joka oli kronologisesti jatkoa hänen aiempien Pajari-päivien esityksiinsä. Tällä kertaa otsikkona oli ”Kenraalimajuri Aaro Pajari 3.D:n komentajana”.

Kalervo Sipi julkisti tilaisuuden lopuksi tuolla päivämäärällä myönnetyt kaksi Sinistä Ristiä havunoksatunnuksella, joiden saajina olivat ”Matkatoimisto V-H Tuovisen” Tuula ja Veli-Heikki Tuovinen, yhdistyksen yli vuosikymmenen aikaiset yhteistyökumppanit. Molemmat olivat työtehtävissä.

Sipi luovutti johtamansa perinneyhdistyksen korkeimman huomionosoituksen ”A.O. Pajari Muistolevykkeen nro 32 Jaana Juntuselle kiitoksena mm hänen ansioistaan kaikki huomioon ottavana henkilönä yhdistyksen tilaisuuksissa, etenkin matkoillamme. ”Sanonta – jokaisen menestyvän miehen takana on nainen – pätee Juntusiin!” – totesi puheenjohtaja!

A.O.Pajari – Muistokilpi nro 32 – Osui kohdalleen!

Tilaisuuden juhlavasta musiikista vastasi MPK Hämeen soittokunta kapellimestarinaan Pekka Ahonen. Juhla päättyi yhdessä seisten laulettuun ”Kesäpäivä Kangasalla”.

Paikalla oli noin 200 henkilöä, jotka saivat tervetullutta vaihtelua ja rohkaisua elämäänsä haasteiden ja epävakaan maailmantilanteen aiheuttamien ongelmien keskelle!

Raportin laati Kalervo Sipi

Lipulla Hannu Wirola, Martti Tiitola ja Lauri Wirola
Liput saapuvat ja väkeä on!
MPK Hämeen soittokunta – kapellimestarina Pekka Ahonen
Pirkanmaan aluetoimiston tervehdys – evl Tommi Marttinen
MPKn palkitsija ja eräs palkittu – piiripäällikkö Matti Eskola ja vuoden kouluttaja
Tuomo Juntunen – Kenraalimajuri Aaro Pajari 3.Dn komentajana
Muistokilpi Jaana Juntuselle
Timo Siukosaari, Juhani Kivelä, Helena Turpeinen ja Kalervo Sipi